Hur fungerar solceller?

Att skaffa solceller är en bra investering för både planeten och plånboken — men hur fungerar det egentligen?

Låt solen göra jobbet

En solcellsanläggning består av solceller som monterats på plattor. Vi installerar solpanelerna på ditt tak eller på en markanläggning. När solens strålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström. Växelriktaren omvandlar likström till växelström och skickar den till husets elcentral.

Sömlös användning

Från elcentralen går strömmen ut i dina eluttag så att du kan använda den direkt. Om du har batterilagring ser växelriktaren till att batteriet laddas när solcellerna producerar el på dagen. Då kan du använda din egenproducerade el i huset även på natten. Du som har elbil kan alltså komplettera din solcellsanläggning med en laddbox och vakna upp till en fulladdad bil varje morgon!

Tjäna pengar på dina solceller

Den el du inte har använt går automatiskt ut på elnätet via elmätaren. Med ett elnätsavtal får du betalt för din överskottsel. Din elmätare mäter hur mycket el du köper och säljer. Om du har en smartmeter kan du även se din elförsäljning och förbrukning direkt i mobilen, eftersom växelriktaren är uppkopplad till internet.

Så fungerar det

  1. Solcellerna på ditt tak producerar likström från solinstrålningen.
  2. Växelriktaren förvandlar likströmmen till användbar växelström. Till växelriktaren kan du även koppla ett batteri för att lagra likström. Då kan du använda din solenergi även efter att solen har gått ner.
  3. Din egenproducerade el matas in i husets befintliga elcentral.
  4. Elen används genom elförbrukare i huset.
  5. Elmätaren registrerar den solenergi som säljs och den som köps in från elnätet.
  6. Här är dina solceller anslutna mot elnätet.

Läs mer

Solceller till villan

Så fort solcellerna är installerade börjar de ge avkastning och minska ditt klimatavtryck. Du höjer även värdet på din bostad.

Solceller till företaget

För verksamheter med egna fastigheter är solceller ett perfekt sätt att sänka sina driftskostnader.

Solceller till lantbruket

Lantbruk har ofta stora tak- och markytor, vilket ger optimala förutsättningar för en solcellsanläggning.