Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss!

Besöks- och postadress

Sol och Energi AB
Skalles väg 12
605 97 Norrköping

Telefon

011-32 33 400

Skicka ett meddelande

Ledning

Inköps- installationschef

Emil Wiik Gundersen
emil.wiik.gundersen@solochenergi.se

Försäljning

Teknisk rådgivare

Viktor Eriksson
0720 -75 77 53
viktor.eriksson@solochenergi.se

Teknisk rådgivare

Anders Ribbert
0720 -75 77 58
anders.ribbert@solochenergi.se

Projekt och installation

Installationsledare

Ronja Veber
0720-75 77 55
ronja.veber@solochenergi.se

Installationsledare

Mersad Hedzalic
0720-75 77 61
mersad.hadzalic@solochenergi.se

Projektledare stora projekt

Erik Forsberg
0720-75 77 52
erik.forsberg@solochenergi.se

Ekonomi

Ekonomi

Malin Eriksson
0720-75 77 59
malin.eriksson@solochenergi.se